A A A

Wymowa

Kancelaria rozwody Warszawa
www.roman-adwokat.pl
Profesjonalne porady prawne w Warszawie.
Kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego.
Wymowa nazw łacińskich nie jest trudna. Należy przypomnieć jedynie, że: w języku łacińskim niektóre głoski wymawia się inaczej, niż w języku polskim, a mianowicie: c*— przed samogłoskami -e, -i, -y oraz przed dyfton-gami -ae, -oe — wymawia się, jak -c, natomiast przed pozostałymi samogłoskami i przed spółgło­skami wymawia się jak -k. Przykład: Cactaceae (wymowa: kaktacee), coccineus (wymowa: kokcineus), coerulescens (wymowa: cerules- cens) ph — wymawia się jak -f, np. Coryphantha — ko-ryfanta th — wymawia się jak -t, przykład powyżej x — wymawia się jak -ks, np.: texensis — teksensis, feroa: — feroks qu — wymawia się jak -kw, np. ąuadricostatus — kwadrikos tatuś ae, oe — wymawia się jak -e, np.: Chamaecereus — chamecereus coerulescens — cerulescens ngu — wymawia się jak -ngw, np.: sanguiniflora — sangwiniflora Nazwy kaktusów pochodzące z innych języków ob- cych, powinno się wymawiać zgodnie z ich wymową w tym języku, np.: Mammillaria zeilmanniana (wymowa niemiecka: cajl-maniana) Neochilenia jussieui (wymowa francuska: żiissjói) Lobivia wrightiana (wymowa angielska: rajtiana) Monvillea spegazzinii (wymowa włoska: spegacinji) Cleistocactus jujuyensis (wymowa hiszpańska: chuchu-jensis). Oczywiście, jeśli stosujemy wymowę obcojęzyczną, należy przedtem upewnić się, że wymawiamy prawi­dłowo. Najwięcej trudności występuje przy wymowie nazw południowoamerykańskich i meksykańskich. Ale trudności te dają asumpt do wysiłku, zmuszają do pewnej pracy, doprowadzając w efekcie do tego, że nawet w wątpliwych przypadkach amator potrafi jed­nak dotrzeć do źródła prawidłowej wymowy. I to jest niewątpliwie dodatkowa korzyść poznawa­nia nazw kaktusów, a opanowanie znajomości prawi­dłowych nazw botanicznych, pochodzenia i znaczenia tych nazw sprawi, że amator będzie się czuć wśród swych roślin, jak pośród bliskich, dobrych znajomych, a nie jak w obcym tłumie.