Polecane strony:
A A A

LEPISM1U M (Pfeiff.)

Nazwa botaniczna tego rodzaju nawiązuje do charak­terystycznej cechy wyróżniającej te rośliny: ze wzglę­du na zagłębione w pędach kwiaty, po przekwitnięciu pozostają duże, łuskowate blizny (z greckiego: lepein — łuszczyć się). Są to rośliny silnie krzewiące się, o pę- dach cienkich, wysmukłych. Kwiaty przeważnie drob­ne, białe lub żółtawe do różowych. Owocnie są kulisty­mi jagodami koloru białego do czerwonego. Opisano 19 gatunków, z których część niektórzy botanicy zali­czają do rodzaju Rhipsalis. Występują w Brazylii, Ar­gentynie, Paragwaju i Boliwii.