Polecane strony:
A A A

Kaktusy opis wybranych rodzajów i gatunków

Panel szklany
www.produkcjafototapet.pl
Podkreśl indywidualny charakter mieszkania
za pomocą naszych fototapet!
Kaktusy opis Ponad 230 rodzajów kaktusów, przeszło 3000 opisanych gatunków wchodzących w skład tych rodzajów oraz około 1000 odmian — oto w przybliżeniu aktualny stan rodziny kaktusowatych. Stan ten ciągle się zwięk­sza na skutek stałej penetracji środowiska naturalnego i coraz nowych znalezisk (nowych gatunków i odmian, a nawet rodzajów). Dodać do tego trzeba jeszcze bo­gactwo występujących form, jak formy grzebieniaste, monstrualne i bezchlorofilowe. Wybór zatem dla każ­dego miłośnika kaktusów — ogromny. Oczywiście, nie wszystkie gatunki kaktusów są w naszych warunkach do osiągnięcia, a nawet gdyby były, nie wszystkie można u nas uprawiać.

W pierwszej części książki zostały podane ogólne wiadomości z zakresu morfologii i fizjologii kaktusów oraz podstawowe zasady pielęgnacji tych roślin. Część druga zawiera opisy najważniejszych rodzajów, naj­częściej występujących w kolekcjach i zakładach ogrodniczych. W obrębie każdego rodzaju opisano jeden lub kilka najbardziej reprezentatywnych gatunków.

Opis ograniczono do najbardziej charakterystycznych cech identyfikacyjnych danego gatunku. Uzupełniono opisy skróconymi wskazówkami dotyczącymi uprawy i podano, jakie specjalne wymagania stawiają niektóre rodzaje i gatunki. Aby przybliżyć czytelnikowi omawiane rodzaje i ga­tunki umieszczono część ilustracyjną, zawierającą foto­grafie większości omawianych kaktusów.