A A A

Kaktusy bezchlorofilowe

Odtruwanie poalkoholowe Warszawa
www.odtruwamy.pl
Anonimowo, dojeżdżamy natychmiast.
Doświadczony zespół lekarzy.
Kaktus szczepiony pielęgnacja W zakładach ogrodniczych produkujących duże ilości kaktusów i coraz częściej również w amatorskich ko­lekcjach, spotyka się kaktusy stanowiące swego rodza­ju wybryk natury, mianowicie rośliny pozbawione chlorofilu. Posiadają one skórkę barwy żółtej lub czerwonej, ta ostatnia występuje w różnych tonacjach — różowej, prawie fioletowej i intensywnej czerwieni. Ponieważ rośliny te nie mając chlorofilu, nie mogą spełniać nieodzownej dla życia funkcji asymilacji, są przeto szczepione i karmione przez podkładkę, będącą normalnym, wyposażonym w chlorofil kaktusem. Do tego celu używane są przeważnie różne gatunki cereusów, a najczęściej bezchlorofilowe postacie kaktu­sów szczepione bywają na Myrtillocactus geometńzans (patrz: "Kaktus szczepiony pielęgnacja").

Formy bezchlorofilowe rozmnażane są wyłącznie we­getatywnie drogą szczepienia odrostów, ale początek tych form bierze się stąd, że przy wysiewach dużej ilości nasion kaktusów, pojawiają się czasem siewki o innym zabarwieniu, pozbawione chlorofilu. Są one przez hodowców natychmiast szczepione, gdyż na włas­nych korzeniach nie mogłyby się utrzymać.

Najczęściej spotykanym w kolekcjach żółtym kaktu­sem jest Chamaecereus silvestrii, coraz częściej zaczy­nają pojawiać się mamilarie i neochilenie.

Prawdziwą karierę zrobiła czerwona forma kaktusa o nazwie Gymnocalycium mihanovichii var. fńedrichii. W roku 1941 jeden z, hodowców japońskich uzyskał z wysiewu dużej ilości nasion "tego kaktusa wśród nor­malnych siewek kilka egzemplarzy roślinek o barwie czerwonej. Zostały one zaszczepione z pozytywnym rezultatem. Japończycy, znani mistrzowie w sztuce kwiaciarskiej i uprawie roślin, potrafili znakomicie ten fenomen wykorzystać. Drogą rozmnażania wegetatyw­nego, ponieważ rośliny dawały dużo odrostów, wypro­dukowali wielkie ilości czerwonego Gymnocalycium, które trafiło na rynki Europy i całego świata. Dzisiaj właściwie nie ma już liczących się kolekcji, które nie posiadałyby tej ciekawostki, a wiele zakładów ogrod­niczych w Europie Zachodniej, a również w Polsce, produkuje wiele tysięcy egzemplarzy tej rośliny, stale zasilając kolekcje amatorskie.

Żółte formy kaktusów bezchlorofilowych noszą na­zwę — forma aurea, zaś czerwone — forma rubra. Cie­kawym zjawiskiem jest fakt, że obie te formy potrafią dodatkowo wykształcać omówioną w następnym roz­dziale formę grzebieniastą.